fbpx

Zagreb, 1.listopad, 2021.

Temeljem odredbi čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i čl. 1. i čl. 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), a u skladu s Pravilima nagradne igre i temeljem suglasnosti Ministarstva financija KLASA: UP/I-460-02/21-01/354, URBROJ: 513-07-21-01-21-2 od 16.08.2021., Bolero Adria d.o.o., Voćarska 13, 10 290 Jablanovec- Zaprešić, OIB: 0225501145, dana 01.10.2021. godine, u prodajnom predstavništvu Bolera, Avenija Dubrovnik 15, 10 000 Zagreb (Zagrebački Velesajam, paviljon 12) u sastavu tročlane komisije koje sačinjavaju Sonja Ćopić, Marija Vuksan i Tanja Herceg, izvršeno je izvlačenje „Bolero nagrađuje“ nagradne igre prema odredbi čl. 6 Pravila nagradne igre. Izvučeno je 7 dobitnika.

 

 DOBITNICI NAGRADNE IGRE:

  1. Dragica Jurić, Daruvar (Interspar poklon kartica + Bolero paket sa bočicom)
  2. Alisa Omeragić, Zagreb (Polleo sport poklon kartica + Bolero paket sa bočicom)
  3. Silvija Vrgoč, Zagreb (dm poklon kartica + Bolero paket sa bočicom)
  4. Mislav Karaula, Osijek (Proteini.si poklon kartica + Bolero paket sa bočicom)
  5. Marko Perković, Dugo Selo (Kaufland poklon kartica + Bolero paket sa bočicom)
  6. Tina Plazibat, Split (Konzum poklon kartica + Bolero paket sa bočicom)
  7. Glavna nagrada: Renato Marković, Sisak (električni romobil Mi ESSENTIAL XIAOMI)

KOMISIJA:

Sonja Ćopić

Marija Vuksan

Tanja Herceg

IZBORNIK